Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Description: Cảm biến màu TCS3200 là cảm biến được sử dụng nhiều trong các bài toán phân loại vật thể bằng màu sắc. Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với việc đọc tín hiệu từ cảm biến này.

Cảm biến màu TCS3200 là cảm biến được sử dụng nhiều trong các bài toán phân loại vật thể bằng màu sắc. Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với việc đọc tín hiệu từ cảm biến này.
----------------------------------------
Robot cho mọi người
Chuyên cung cấp linh kiện robotics và các khóa học chế tạo và lập trình robot
📍 Website: http://laptrinhdieukhien.com - http://linhkienrobotics.com
☎️ Tel: 0364422772
 Email: robotchomoinguoi@gmail.com