Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Robotics club task 27/2

Description: Robotics club task 27/2

Nhiệm vụ các team vào 27/2

Review: đi cùng thầy Thông ha
Khoa, Kiên, Huy: Chuẩn bị linh kiện để lắp khung robot mới
Trọng: Cắt 3 khung robot mới rồi đưa đội Khoa, Kiên, Huy đi rửa và lắp thiết bị
Thanh. Kiệt: Hi vọng là buổi nay cân bằng