Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Robotics club task 13/2/2019

Description: Đây là hạng mục công việc gửi cho team mình nha

Dear team, 
Đây là hạng mục công việc gửi cho team mình nha

Anh Nam, Luân
- Hiệu chỉnh robot sao cho dò line được
Thái
- Cho robot đi hết map
Khôi
- Làm việc với Kiên, Khoa để các bạn ý lắp robot lên khung cho (Khôi không trực tiếp làm)
- Học lập trình các bài sau
      + Giao tiếp Serial
      + Chương trình con
Trọng
-Vẽ khung xe (Đo kích thước, xem trên xe dò line có gì thì tính cho vào hình, xem xe dò line của Thái....)
-Cố gắng nay xong
Thanh, Kiệt
- Tìm cách test lẻ từng thiết bị xem còn chạy ok không.
- Bao gồm các hạng mục: Arduino, L298, Cảm biến góc nghiêng, encoder, pin

Đội review (Huy sang đội Review)
- Thử kết nối tín hiệu máy bay