Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Robotics club task 11/2/2019

Description: Hôm nay các bạn trong team mình sẽ có một phần quà nho nhỏ từ thầy.

Chúc cả team một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Hôm nay các bạn trong team mình sẽ có một phần quà nho nhỏ từ thầy.
Kết quả hình ảnh cho lì xì
Phân công nhiệm vụ của team như sau

NV1: 

Ngoại trừ các bạn trong đội lập trình và đội ráp robot và anh Trọng. Các bạn còn lại chia 2 người 1 tổ đi dán băng keo trên sàn thi đấu

NV2: 

Sau khi hoàn thành NV1, chúng ta chia tổ thực hiện một vài việc sau.

Đội review: thầy Thông điều phối
Nghiên cứu bố trí thiết bị lên máy bay như trong video sau

Video 1

Video 2

Video 3

Luân, Anh Nam: 

Tập trung lắp robot, hôm nay phải xong

Thái: 

Nâng lên 3 hoặc 4 pin, test xem 4 pin có ok không.

Trọng: (thầy An support)

Thiết kế cho các em trong đội robot một cái khung thân nhé

Thanh, Kiệt:

Điều chỉnh cho robot đứng được với mắt cảm biến

Huy, Kiên, Khoa: 

Xử lý các bài theo trình tự thực hành theo video và vượt qua các thử thách. Các bạn nên lưu code mẫu 1 vào
Ba bạn có thể chia mỗi người học một bài rồi chia sẻ code mẫu và giải thích cho nhau