Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Chuẩn bị tập huấn arduino và robotics

Description: Để chuẩn bị cho các buổi tập huấn về arduino và robotics một cách hiệu quả cho quý nhà trường. Chúng tôi xin gửi tới quý nhà trường danh sách các vật tư, thiết bị và phần mềm cần chuẩn bị

Để chuẩn bị cho các buổi tập huấn về arduino và robotics một cách hiệu quả cho quý nhà trường. Chúng tôi xin gửi tới quý nhà trường danh sách các vật tư, thiết bị và phần mềm cần chuẩn bị
Kết quả hình ảnh cho robotics

1. Phần mềm
Mblock
Arduino 
Driver CH340

2. Phần cứng
12 Bộ kit arduino cơ bản (dành cho tập huấn arduino), yêu cầu đổi một động cơ giảm tốc lấy động cơ bơm và hàn sẵn dây các thiết bị.
12 Bộ kit Edubot (dành cho tập huấn robotics), yêu cầu hàn sẵn dây
25 máy tính có cài các phần mềm trên
Vạch đen dán bằng băng keo điện ở trên sàn

3. Chuẩn bị cá nhân
- (01 điện thoại android hoặc ios)

Rất mong rằng chung ta sẽ có một buổi tập huấn thật thú vị và nhiều niềm vui.