Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Luật thi đấu và trailer cuộc thi Robot chiến đấu (robot fight 2018 Vietnam)

Description: Luật thi đấu và trailer cuộc thi Robot chiến đấu (robot fight 2018 Vietnam)