Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Bộ video sơ lược chia sẻ về chế tạo robot điều khiển bằng module bluetooth (HC05 hoặc HC06)

Chào các bạn,
Việc chế tạo một robot điều khiển từ xa ngày nay đã không còn là một việc khó khăn với các bạn trẻ Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã cho chúng ta nhiều cơ hội để học hỏi và làm chủ công nghệ. Chỉ với một khóa học Chế tạo robot điều khiển hay một khóa robot dò đường là bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tiếp cận với những bước đi đầu tiên trong thế giới của công nghệ robot.


Robot điều khiển bằng module bluetooth HC06
Robot điều khiển bằng điện thoại

Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

Xem thêm Top 5 khóa học không thể bỏ qua trước tuổi 18

Với mong muốn tạo động lực nhiều hơn cho các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu và làm chủ những kỹ thuật chế tạo robot. Tôi xin sưu tầm lại nhóm các video liên quan tới robot điều khiển bằng điện thoại android kết hợp với module bluetooth HC06Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD2: Thực hiện nháy 1 led bằng arduino
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD3: Kết nối module L298
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD4: Dùng module L298 để điều khiển 1 động  cơ
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD5: Lắp khung robot
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD6: Tìm hiểu khái niệm chương trình con
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD7: Dùng hàm motorControlNoSpeed để điều khiển động cơ
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD8: Hiệu chỉnh và dùng hàm robotMover để điều khiển bộ phận di chuyển
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD9: Xuất dữ liệu Serial
Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD10: Nhận dữ liệu Serial

Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây

HD14: Lập trình cho robot hành động như được điều khiển


Tham khảo bộ linh kiện tại đây nhé hoặc gọi 01692985077  để đặt hàng
Cập nhật chương trình giảm giá khóa học Chế tạo robot điều khiển tại đây